Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

За проекта:


Номер на проекта: 2017-1-SK01-KA201-035344

Програма Еразъм+, КД2, „Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта“

За проекта

За да е конкурентноспособна на световно ниво, Европа на 21 век е изправена пред предизвикателството да увеличи своите научни и технологични умения. Научно-грамотното и добре образовано население е съществен елемент за всяко устойчиво научно начинание. Растящият консенсус относно нуждата от обновяване на обучението по природни науки в училищата през последното десетилетие доведе до обединяване на силите на професионални учени и учители внимателно да изследват как се преподават природните науки и как се обучават учителите да ги преподават. Широко разпространеният сред населението интерес към астрономията може да се използва не само за повишаване на знанията и разбиранията от страна на учениците, но също и за разясняване на същината на природните науки, както и техните възможности и ограничения в оформянето на нашето бъдеще. В допълнение, интердисциплонарността на астрономията и нейните естествени връзки с новите технологии, правят тази научна област идеална за подсилване на паралелните умения – астрономията е най-добрият предмет, който може да развие сред младежите критично мислене, аналитична и абстрактна способности за разсъждаване.

Според последния доклад Евридика за учителската професия в Европа от 2015, 44.8% от учителите са особено затруднени от необходимостта от “преподаване на интердисциплинарни умения”. Също така, различни проучвания показват, че в повечето образователни системи в Централна и Източна Европа за учителите е трудно да покажат взаимосвързаността между различни предмети, което се дължи на липса на ресурси и понякога дори на информация по дадени теми. Това е особено вярно по отношение на обучението по астрономия и свързаните с нея теми. За да придобият практически познания, за учениците е изключително важно да се обучават в концептуална рамка, да провеждат експерименти и наблюдения, да работят съвместно и максимално да се възползват от съвременното технологично развитие в момента.

От ноември 2017 издателска къща за учебници за начално и основно училище EXPOL PEDAGOGIKA ltd. започна изпълнението на международния проект STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools, Успешно преподаване на астрономия в училищата), чиято цел е да да подпомогне учителите, преподаващи астрономия в основното училище. Проектът STARS се финансира с подкрепата на Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“.

Целевитa групa

Целевите групи на проекта STARS са главно учителите, преподаващи в основното училище, но също и ученици в основното училище (на възраст 10 - 14 години) и ръководни кадри на високи позиции, които отговарят за въвеждането на промени и създаването на учебни програми на национално ниво. Проектът предвижда прякото ангажиране в неговите дейности на повече от 2000 човека, активни в областта на училищното образование.

Проектът STARS е иновативен, тъй като се стреми да комбинира различни методи, за да повиши качеството на учителската професия и да превърне процеса на учене във вълнуващо начинание. Проектът ще предостави на учителите иновативни методики, които да им помогнат да подобрят процеса на обучение, както и конкретни идеи за представяне на тематики, свързани с астрономията.

Цели

Цели на проекта:

  • да се предоставят на учителите иновативни методики, знания, компетентности и средства за преподаване по подходящ и съдържателен начин на предмети, свързани с астрономията;
  • да се насърчи придобиването на критично мислене и уменията за аналитично и абстрактно разсъждаване, като по този начин ще нараснат както нивото на успеха сред учениците, така и нивото на придобиването на адекватни знания;
  • да се разработи концепция за нова образователна програма по астрономия, която да отразява модерните тенденции и отношението на учениците към съвременния процес на обучение;
  • да се предоставят на целевите групи свободно достъпни безплатни образователни ресурси по астрономия с високо качество, изготвени на родния език на партньорите.

Продукти

Продукти, които ще създаде проекта:


  • STARS Методичен наръчник за учители;
  • STARS Обучителна програма за учители;
  • STARS Онлайн платформа за учители, ученици и родители;
  • STARS Концепция за Програма за обучение по астрономия.

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem