Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

Партньори по проекта


EXPOL PEDAGOGIKA Ltd. (Словакия)

EXPOL PEDAGOGIKA Ltd. е словашка издателска къща, работеща е сферата на образованието и квалификацията. Създадена е през 1997 г. като издателство за учебници и вече 20 години е едно от най-големите такива издателства в Словакия. В нейното портфолио са включени повече от 200 заглавия, учебници и учебни помагала, официално одобрени от Министерството на образованието и предназначени за началното училище (36 заглавия), за училища за деца със специални нужди (83 заглавия), професионални гимназии (75 заглавия) и други гимназии (8 заглавия).

Благодарение на държавните инвестиции в системата на образованието, Expol в момента държи 11% от пазара в началното училище в Словакия, 94% от пазара в училищата за деца със специални нужди, 58% от този за гимназиите и 28% от пазара за VET (Vocational education and training) училищата. Ние разработваме също и помагала и помощни материали като методики за учители. От 2017 г. организираме и обучителни семинари за учители, фокусирани върху работата с иновативни образователни материали.

Изпълняваме годишни договори с Министерството на образованието и снабдяваме училищата в страната със средно около 172 000 учебника на година. В момента на пълен щат при нас работят 5 човека. Всичките ни служители имат дългогодишен опит в подготовката на образователни материали. Имаме и голям брой признати външни сътрудници, експерти в сферата на образованието и квалификацията, които включваме в разработването на нашите продукти.

Heydukova 12-14
Bratislava 811 08
Slovenská republika

Yебсайт

expolpedagogika.sk

Средно училище Методова 2, Братислава (Словакия)

Средно училище Методова предлага 3 нива на обучение: 4-годишна, 8-годишна и 5-годишна програми на обучение съгласно словашко-френската система за двуезично обучение. В училището ни има 38 паралелки и над 100 педагога. Фокусът на 8-годишната програма са чуждите езици. Учениците ни могат да избират от различни европейски езици като английски, френски, немски и испански, и да ги изучават като първи или втори чужд език.

5-годишната ни програма е двуезична (словашки и френски) и се фокусира върху природните науки. Тази програма подготвя ученици по двустранно споразумение между словашкото и френското правителства. Програмата ни позволява да се преподават природни науки и математика на френски от 2 до 5 клас. Английски също се изучава като втори чужд език.

Завършилите тази програма ученици получават двуезичен сертификат за завършване, заедно с удостоверение за владеене на език, издадено от Република Франция. Това удостоверение позволява директно приемане в повечето френски университети. Всеки ученик има достъп до Интернет, училището има два физкултурни салона и спортен комплекс, модерни специализирани кабинети по информатика, физика, химия, биология, езици, както и мултимедийни кабинети и др.

Metodova 2
821 08 BRATISLAVA
Slovenská republika

Yебсайт

gmet.edupage.org

Съюз на астрономите в България – САБ (България)

Съюзът на астрономите в България (САБ) е основан през 2000 г. Той е доброволна неправителствена организация, управлявана от председател и управителен съвет, в който са включени утвърдени учени от всички академични астрономически институции в България, директори на Народни обсерватории и планетариуми (основната роля на последните е работа с ученици и популяризация на науката), както и представители на астрономите-любители.

На национално ниво САБ отговаря за връзките с европейски астрономически организации като АСТРОНЕТ и Европейския астрономичен съюз (ЕАС). Основни цели на съюза са да спомага за създаването на дълготрайна обхватна стратегия за развитието на българската астрономия, да подпомага изследователски и образователни дейности на национално ниво, организиране на годишна астрономическа конференция, както и да участва в разработването на националната политика в областта на астрономията. САБ подпомага научната и популяризаторска работа на членовете си, организира семинари, работни срещи и конференции, популяризира постиженията на астрономията като наука, участва във създаването на национални стратегии и сътрудничи с международни астрономически организации. САБ също си сътрудничи със всички академични организации в България, които предлагат висше образование по астрономия и/или провеждат научни изследвания.

Активните членове на САБ включват професионални астрономи и любители, студенти, докторанти и учители. В момента в членовете на съюза са над 90. Допълнително, той си сътрудничи с всички Народни обсерватории в страната. През 2009 г. САБ участва в европейския проект “Нощ на учените” на програмата FP7 и беше сред координаторите на Международната година на астрономията на национално ниво.

Borisova gradina
Astronomicheska observatoria 1054
Sofia

Yебсайт

astro.shu-bg.net/sab

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, Пловдив (БЪЛГАРИЯ)

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов”, Пловдив е основана през 1971 г и, утвърдила се като едно от най-авторитетните и привлекателни учебни заведения в страната. Гимназията е известна с иновациите в образованието и постиженията си. В своята история гимназията има над 65 медалисти от престижни международни форуми.

През годините гимназията се превръща в база за съвременното обучение по информатика. За първи път в страната завършват ученици по специалността „Програмист на АСМ”. БАН приема училището за партньор в различни научни области. Признание за успехите на гимназията е и домакинството на проведената през 1995 ХІІ-та балканска олимпиада по математика , както и международната младежка олимпиада по математика (1999 г.)

Приемът в гимназията е след 4 клас- 2 паралелки и след 7 клас -8 паралелки, 5 от които са с профил математика и интензивно изучаване на чужд език( английски или немски) и 3 професионални парарелки - 2 „Сиситемно програмиране“ и 1 „Компютърна графика“, отново с изучаване на английски език. Предлагаме на учениците си разнообразни извънкласни занимания и школи в които да развиват и усъвършенстват знанията си.

Със своите висококвалифицирани преподаватели и съвременна материална база вече над 45 години МГ създава прекрасни условия за подготовка на своите възпитаници. Тук са получили образованието си над 9000 младежи и девойки, успешно реализирали се във всички сфери на обществения живот. Всяка година над 95% от завършващите продължават обучението си във висши учебни заведения в страната и чужбина.

ул. Чемшир No 11
кв. "Хр. Смирненски"
гр. Пловдив
4000
BG

Yебсайт

omg-bg.com

Основно училище в Ричанска гора (Чехия)

Основното училище в Ричанска гора, основано през 1995 г., предлага начално и основно образование. Основен приоритет е да се подготвят отговорни и мотивирани членове на обществото, за което предоставяме качествено образование, като наблягаме на обучението по поне два чужди езика, компютърната грамотност, добра комуникативност и солидарност със социално-етичните принципи. Програмата е съобразена със Държавната стратегия за образователните програми за основно образование.

Основен приоритет в обучението е науката, в съгласие със здравословния начин на живот, продължително развитие и природосъобразно образование със специално внимание към физическото възпитание и спортните занимания, грижа за животните, земеделие и занаяти, създаване на връзки с рожденото място и областта, в която живеят. Предлагаме и интензивна програма по английски език. Намеренията ни са да подготвим добре учениците се за последващото им образование и за адаптираме към мулти-културното общество в Европа, както и да насърчим самостоятелността им.

Училището е проектирано да обучава до 540 ученика, но в момента имаме 570, на възраст от 6 до 15 години. В първи и втори клас обикновено има по 2 паралелки с по около 24 ученика всяка. Педагогическия персонал е 35 човека. Повечето от учениците ни са от околните градове, но имаме и ученици от други националности, на които осигуряваме допълнителна езикова помощ, за да подсигурим успешното обучение.

Školní 2400/4
251 01, Říčany
Česká republika

Yебсайт

zs.ricany.cz/

Университетът на Западна Бохемия в Пилзен (Чехия)

Университетът на Западна Бохемия в Пилзен (УЗБ) е единственото държавно висше училище в областта Пилзен. Той има 9 факултета с над 60 департамента и два университетски института за висше образование. Има повече от 16 000 студента, които могат да се обучават в широк кръг бакалавърски, магистърски и докторантски програми. УЗБ предлага и широк набор от програми за учене през целия живот, в това число Университет за третата възраст.

УЗБ заема важно място сред чешките и европейските университети. Той затвърди позициите си в европейската образователна система през 2012 г., когато получи класификация по Европейска система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS), която потвърждава, че обучението в университета напълно отговаря на европейските стандарти. Факултетът по педагогика, като част от университета, разработва широк кръг програми, предлагащи обучение през целия живот, като те са основно насочени към повишаване на квалификациите на учители.

Klatovská tř. 51
306 14 Plzeň
Česká republika

Yебсайт

fpe.zcu.cz/kmt

М7 (Словакия)

През 2003 г. компанията М7 е създадена като Media 7 Ltd. от Джулиус Кристофик. В началото тя е малка фирма, съставена от компютърни ентусиасти, предоставящи иновативни решения в бързо променящата се Интернет епоха. Основната цел на фирмата е да предоставя мултимедийно съдържание, уеб страници и хостинг услуги. През 2004 г. фирмата променя името си на M7 Ltd.

Фокусира се върху дизайн на уеб страници и специализирани информационни системи. Тя активно сътрудничи с рекламни агенции по креативната част на техните продукти. Заедно е различни рекламни агенции фирмата предлага на клиентите си комплексни решения – от стратегии през креативност към разработки, техническо обезпечаване и поддръжка. От 2005 г. сътрудник на фирмата е г-н Любослав Яновец, който през 2011 г. става партньор в нея. Крайъгълен камък в историята на М7 е 2015 г., когато тя печели конкурс за предоставяне на Комплексна служба за консултиране за предотвратяване и въздействие върху социално-патологични явления в училищната среда (в основните училища в Словакия).

В Словакия проектът е познат под името KomposyT, а фирмата получава специално признание на ITAPA 2015 за него. От 2002 г. ITAPA е най-важното и най-голямото събитие в сферата на дигитализирането на държавната администрация (еПравителство).

Štúrova 11
81102 Bratislava
Slovenská republika

Yебсайт

http://www.m7.sk

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem