Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

2. newsletter

24. 7. 2018

Dobrý deň!

 

Dostáva sa k vám druhý newsletter venovaný medzinárodnému projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), ktorý začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a z Bulharska.

Touto cestou by sme Vám radi poskytli informácie o tom, čo všetko sa nám od začiatku projektu podarilo uskutočniť, ako v ňom pokračujeme, a tiež o tom, čo nás v ďalšom období ešte len čaká.

Veríme, že sa nám spolu s Vami podarí naplniť náš cieľ –  podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Viaceré prieskumy totiž poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a vo východnej Európe učitelia zápasia s problémom prepájania predmetov, čo vyplýva z nedostatku zdrojov a niekedy dokonca i nedostatku informácií k určitým témam. Toto je veľmi dôležitý poznatok vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou.

Sledujte nás aj naďalej!

Partneri STARS

 

Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Od novembra 2017 začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. so sídlom v Bratislave realizovať medzinárodný projekt s názvom STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), cieľom ktorého je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Na projekte s nami spolupracuje ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – Slovenska, Česka a Bulharska. Naším zámerom je poskytnúť učiteľom komplexné metódy a nástroje, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy a tiež konkrétne námety, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

 

Čo sme už v projekte urobili?

Na začiatku roka 2018 partnerské školy zo Slovenska, Čiech a Bulharska zrealizovali prieskum medzi žiakmi a učiteľmi 2. stupňa, aby sa zistila ich približná úroveň znalostí a vedomostí z astronómie. Na základe výsledkov prieskumu vypracovali partnerská Západočeská univerzita v Plzni a Bulharská astronomická spoločnosť štruktúru 1. intelektuálneho výstupu projektu (O1) – Metodickej príručky pre učiteľov. Počas 1. polroka roku 2018 sa pracovalo práve na prvej verzii obsahu metodických materiálov. Táto verzia bude ostatným partnerom predstavená na 2. medzinárodnom projektovom stretnutí v Plzni. Tiež sme vytvorili a rozoslali na rozsiahlu databázu kontaktov 1. on-line newsletter s informáciami o projekte, jeho partneroch a plánovaných aktivitách.

 

Nový partner sa zapojil do projektu

V projekte STARS sa udiala dôležitá zmena, a to zmena projektového partnera. Z projektu odstúpila Sofijská stredná škola matematiky „Paisiy Hilendarski“ a nahradila ju iná škola rovnakého zamerania. Novým partnerom projektu sa stala Stredná matematická škola akademika Kirila Popova z bulharského mesta Plovdiv. Tešíme sa na spoluprácu!

 

Čo nás čaká v ďalšom období projektu?

V ďalšom období projektu nás čaká príprava 2. medzinárodného projektového stretnutia, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 22. augusta 2018 v meste Plzeň. Na stretnutí bude ostatným partnerom predstavená prvá verzia metodických materiálov (O1), ku ktorej budú mať všetci možnosť vyjadriť sa a navrhnúť prípadné zlepšenia. Na základe návrhov a pripomienok partnerov sa vytvorí upravená verzia metodických materiálov, ktorú budú počas jesene 2018 partnerské školy testovať v jednotlivých krajinách v praxi a následne aj evaluovať.

 

Kde nás nájdete?

Viac informácií o projekte STARS a aktuálnom dianí v ňom nájdete na oficiálnej stránke projektu a tiež na našom facebookovom profile:

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem