Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

3. newsletter


Dobrý deň!

Toto je už tretí newsletter venovaný medzinárodnému projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), ktorý začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a z Bulharska. Radi by sme Vám poskytli ďalšie informácie o tom, čo všetko sme v rámci projektu už zrealizovali, ako v ňom pokračujeme a tiež aj to, čo máme naplánované v ďalšom období projektu.

Veríme, že sa nám spolu s Vami podarí naplniť náš hlavný cieľ – podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Viaceré prieskumy totiž poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a vo východnej Európe učitelia zápasia s problémom prepájania predmetov, čo vyplýva z nedostatku zdrojov a niekedy dokonca i z nedostatku informácií k určitým témam. Toto je veľmi dôležitý poznatok vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou.

Sledujte nás aj naďalej!
Partneri STARS

Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.


Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Od novembra 2017 vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. so sídlom v Bratislave (www.expolpedagogika.sk) realizuje medzinárodný projekt s názvom STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), cieľom ktorého je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Na projekte, ktorý vstúpil už do druhej polovice svojho trvania, s nami spolupracuje ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – Slovenska, Česka a Bulharska. Naším zámerom je poskytnúť učiteľom komplexné metódy a nástroje, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy a tiež konkrétne námety, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

Čo sme už v projekte urobili?

Počas 1. polroka roku 2018 pracovali univerzitní partneri z Českej republiky a Bulharska na prvej verzii obsahu 1. intelektuálneho výstupu projektu (O1) – Metodickej príručky pre učiteľov. Táto verzia bola ostatným partnerom predstavená na 2. medzinárodnom projektovom stretnutí v Plzni. V júli 2018 sme vytvorili a rozoslali na rozsiahlu databázu kontaktov už 2. on-line newsletter s aktuálnymi informáciami o projekte, jeho partneroch a plánovaných aktivitách.

2. medzinárodné projektové stretnutie partnerov STARS v Plzni

V dňoch 20. – 22. augusta 2018 sa v hoteli Purkmistr – Pivovarský dvůr v Plzni konalo 2. medzinárodné projektové stretnutie partnerov STARS. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých 6 partnerov projektu z troch krajín (Slovenska, Čiech a Bulharska):

 • Gymnázium Metodova 2 Bratislava; M7, s.r.o. (Slovensko),
 • Západočeská univerzita v Plzni; Základní škola u Říčanského lesa (Česká republika),
 • Bulharská astronomická spoločnosť; Matematická stredná škola akademika Kirila Popova, Plovdiv (Bulharsko).

Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo učebníc EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., v spolupráci so Západočeskou univerzitou v Plzni.

Obsahom stretnutia bolo:

 • prezentácia a analýza 1. verzie metodických materiálov projektu STARS – Metodickej príručky pre učiteľov (O1),
 • návrh organizácie testovacej a evaluačnej fázy vytvorených metodických materiálov na partnerských školách,
 • naplánovanie tvorby 2. intelektuálneho výstupu projektu – STARS Tréningového programu pre učiteľov (O2).

Cieľom stretnutia bolo:

 • predstaviť vytvorenú 1. verziu metodických materiálov ostatným partnerom, pripomienky, návrhy na zlepšenie a spätná väzba pre autorov metodických materiálov (Bulharská astronomická spoločnosť, Západočeská univerzita v Plzni),
 • navrhnutie a odsúhlasenie štruktúry a časového rozvrhu testovania a evaluácie Metodickej príručky pre učiteľov (O1) na partnerských školách (SK, CZ a BG).

Čo nás čaká v ďalšom období projektu?

 • zapracovanie všetkých pripomienok projektových partnerov do vytvorených metodických materiálov a ich príprava na proces testovania a evaluácie na partnerských školách
 • tvorba finálnej verzie Metodickej príručky pre učiteľov na základe pripomienok a návrhov zozbieraných v procese testovania a evaluácie na partnerských školách
 • príprava pilotnej verzie STARS Tréningového programu pre učiteľov (O2)

Kde nás nájdete?

Viac informácií o projekte STARS a aktuálnom dianí v ňom nájdete na oficiálnej stránke projektu a tiež na našom facebookovom profile:

web: http://www.project-stars.com/
FB: https://www.facebook.com/pg/project.stars.erasmus/posts/?ref=page_internal

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem