Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

4. newsletter


Dobrý deň!

 

Máme pre Vás už štvrtý newsletter venovaný medzinárodnému projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), ktorý začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a z Bulharska.

Radi by sme Vám  poskytli aktuálne informácie o tom, čo všetko sme v rámci projektu už zrealizovali, ako v ňom pokračujeme a tiež aj to, čo máme naplánované v ďalšom období projektu.

Veríme, že sa nám spolu s Vami podarí naplniť náš hlavný cieľ –  podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Viaceré prieskumy totiž poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s problémom prepájania predmetov, čo vyplýva z nedostatku zdrojov a niekedy dokonca i z nedostatku informácií k určitým témam. Toto je veľmi dôležitý poznatok, vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou.

 

Sledujte nás aj naďalej!

Partneri STARS


Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.


 

Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Od novembra 2017 vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., so sídlom v Bratislave (www.expolpedagogika.sk), realizuje medzinárodný projekt s názvom STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), cieľom ktorého je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Na projekte, ktorý sa pomaly blíži k záveru,  s nami spolupracuje ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – Slovenska, Česka a Bulharska. Naším zámerom je poskytnúť učiteľom komplexné metódy a nástroje, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy a tiež konkrétne námety, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

 

Čo sme už v projekte urobili?

V období od septembra 2018 do júla 2019 sme s partnermi pracovali na niekoľkých projektových úlohách a výstupoch. Na jeseň 2018 prebehlo predstavenie vytvorených metodických materiálov učiteľom na partnerských školách a ich následné testovanie v školskej praxi. Univerzitní partneri zapracovali do metodických materiálov všetky pripomienky získané počas testovania a vypracovali finálnu verziu Metodickej príručky pre učiteľov (O1). V prvom polroku roku 2019 sme pracovali aj na prvej verzii Tréningového programu pre učiteľov (O2).

 

3. medzinárodné projektové stretnutie partnerov STARS v Sofii

V dňoch 21. – 23. augusta 2019 sa v hoteli Metropolitan v Sofii v Bulharsku konalo 3. medzinárodné projektové stretnutie partnerov STARS. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých šiestich partnerov projektu z troch krajín (Slovenska, Čiech a Bulharska):

 • Gymnázium Metodova 2 Bratislava; M7, s.r.o. (Slovensko),
 • Západočeská univerzita v Plzni; Základní škola u Říčanského lesa (Česká republika),
 • Bulharská astronomická spoločnosť; Matematická stredná škola akademika Kirila Popova, Plovdiv (Bulharsko).

Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo učebníc EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., v spolupráci s Bulharskou astronomickou spoločnosťou.

Obsahom stretnutia bolo:

 • prezentácia a analýza 1. verzie Tréningového programu pre učiteľov (O2),
 • návrh organizácie pilotnej a testovacej fázy vytvoreného tréningového programu pre učiteľov na partnerských školách,
 • naplánovanie vývoja 3. intelektuálneho výstupu projektu – STARS Online platformy (O3),
 • predstavenie návrhu štruktúry a obsahu Konceptu edukačného programu na výučbu astronómie (O4).

Cieľom stretnutia bolo:

 • predstaviť vytvorenú 1. verziu tréningového programu pre učiteľov ostatným partnerom, pripomienky, návrhy na zlepšenie a spätná väzba pre tvorcov programu (Bulharská astronomická spoločnosť, Západočeská univerzita v Plzni),
 • navrhnutie a odsúhlasenie štruktúry a časového rozvrhu pilotnej fázy a testovania Tréningového programu pre učiteľov (O2) na partnerských školách (SK, CZ a BG),
 • predstavenie a odsúhlasenie dizajnu a štruktúry Online platformy (O3),
 • predstavenie návrhu štruktúry a obsahu Konceptu edukačného programu  na výučbu astronómie (O4) a následná diskusia partnerov.

Čo nás čaká v ďalšom období projektu?

 • Vytvorenie pilotnej verzie STARS Tréningového programu pre učiteľov (O2) a následne jej otestovanie medzi učiteľmi na partnerských školách;
 • vytvorenie tlačenej verzie STARS Metodickej príručky pre učiteľov (O1) v 3 jazykových verziách (SVK, CZ, BG) a jej distribúcia;
 • príprava pilotnej verzie STARS Online platformy (O3);
 • navrhnutie štruktúry a obsahu prvej verzie Konceptu edukačného programu na výučbu astronómie (O4);
 • 4. nadnárodné projektové stretnutie partnerov v Plzni.

 

Kde nás nájdete?

Viac informácií o projekte STARS a aktuálnom dianí v ňom nájdete na oficiálnej stránke projektu a tiež na našom facebookovom profile:

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem