Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

5. newsletter


Dobrý deň!

Pripravili sme pre Vás posledný, piaty, newsletter venovaný medzinárodnému projektu STARS (SuccessfullyTeachingAstRonomy in Schools), ktorý začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. realizovať v novembri 2017 spolu s ďalšími šiestimi partnermi z troch európskych krajín – zo Slovenska, z Česka a z Bulharska.

Radi by sme Vám poskytli aktuálne informácie o tom, čo všetko sme v rámci projektu už zrealizovali, ako sme zvládli uplynulé obdobie korona krízy a tiež aj to, čo máme naplánované v poslednom období projektu.

Veríme, že sa nám spolu s Vami podarí naplniť náš hlavný cieľ – podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Viaceré prieskumy totiž poukázali na fakt, že vo väčšine vzdelávacích systémov v strednej a východnej Európe učitelia zápasia s problémom prepájania predmetov, čo vyplýva z nedostatku zdrojov a niekedy dokonca i z nedostatku informácií k určitým témam. Toto je veľmi dôležitý poznatok, vzhľadom na výučbu tém spojených s astronómiou.

Sledujte nás aj naďalej!

Partneri STARS

Tento projekt bol spolufinancovaný s podporou programu Erasmus +, Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344, Kľúčová akcia 2, Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní.


Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ ani Európska komisia nezodpovedajú za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).

Od novembra 2017 vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o., so sídlom v Bratislave (www.expolpedagogika.sk), realizuje medzinárodný projekt s názvom STARS (SuccessfullyTeachingAstRonomy in Schools), cieľom ktorého je podporiť učiteľov na 2. stupni základnej školy vo výučbe astronómie. Na projekte, ktorý je už takmer na konci, s nami spolupracuje ďalších šesť partnerov z troch rôznych krajín – Slovenska, Česka a Bulharska. Naším zámerom je poskytnúť učiteľom komplexné metódy a nástroje, ktoré zlepšia ich vyučovacie postupy a tiež konkrétne námety, ako prezentovať jednotlivé témy týkajúce sa astronómie v rámci platného kurikula.

Čo sme už v projekte urobili?

V období od septembra 2019 do júna 2020 sme s partnermi pracovali na niekoľkých projektových úlohách a výstupoch. Dotiahli sme Metodickú príručku pre učiteľov (O1) do finálnej podoby a pripravili sme 3 jazykové verzie (slovenskú, českú a bulharskú) do tlače. Otestovali sme 1. verziu Tréningového programu pre učiteľov (O2) na partnerských školách a zozbierali pripomienky, ktoré následne partneri z univerzít (UWB, BAS) zapracovali do finálnej podoby výstupu. Projektový partner M7, s.r.o. vytvoril skúšobnú verziu Online platformy (O3), ktorú projektový partneri následne priamo otestovali. Tiež sme začali pracovať na poslednom projektovom výstupe Koncept edukačného programu na výučbu astronómie (O4) – úlohou partnera zo Západočeskej univerzity v Plzni bolo vytvoriť štruktúru a navrhnúť obsah tohto výstupu.

4. medzinárodné projektové stretnutie partnerov STARS (M4)

V dôsledku situácie, ktorá nastala v Európe v marci 2020 ohľadom šírenia vírusu COVID-19 sme museli niektoré projektové aktivity presunúť a neskôr úplne zrušiť. To sa týkalo najmä projektového stretnutia M4, ktoré bolo pôvodne plánované na 25. – 27. marca 2020 v Plzni. Po viacerých presunoch termínu sme sa rozhodli záverečné projektové stretnutie zorganizovať 16. júna 2020 v online verzii prostredníctvom Zoom aplikácie. Na online stretnutí sa zúčastnili zástupcovia všetkých šiestich partnerov projektu z troch krajín (Slovenska, Čiech a Bulharska):

 • Gymnázium Metodova 2 Bratislava; M7, s.r.o. (Slovensko),
 • Západočeská univerzita v Plzni; Základní škola u Říčanského lesa (Česká republika),
 • Bulharská astronomická spoločnosť; Matematická stredná škola akademika Kirila Popova, Plovdiv (Bulharsko).

Koordinátorom a organizátorom partnerského stretnutia bolo vydavateľstvo učebníc EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

Obsahom stretnutia bolo:

 • prezentácia a analýza finálnej štruktúry a celkového dizajnu STARS Online platformy (O3),
 • predstavenie 1. verzie štruktúry a obsahu STARS Konceptu edukačného programu na výučbu astronómie(O4),
 • organizácia a obsah Multiplikačného podujatia (E1) v náhradnom termíne v online verzii,
 • zmeny v projekte v dôsledku celosvetovej pandémie COVIDU – 19 a ich dopad na výstupy projektu.

Cieľom stretnutia bolo:

 • predstavenie a analýza vytvoreného dizajnu a štruktúry Online platformy (O3) projektovým partnerom M7 a následná diskusia partnerov,
 • predstavenie 1. verzie štruktúry a obsahu Konceptu edukačného programu na výučbu astronómie (O4) a následná diskusia partnerov,
 • naplánovanie a organizácia Multiplikačného podujatia (E1) v náhradnom termíne v auguste 2020 v podobe online konferencie,
 • prezentácia úloh jednotlivých projektových partnerov v poslednom období projektu vzhľadom na jeho predĺženie do 31. augusta 2020.

Multiplikačné podujatie (E1)

V dôsledku globálnej pandémie vírusu COVID – 19 sme sa rozhodli zorganizovať záverečné podujatie projektu STARS 26. augusta 2020 (streda) vo forme online konferencie. Podujatie bude prebiehať v čase od 9.00 do 15.00 prostredníctvom Zoom aplikácie a bude voľne dostupné všetkým, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o projekte STARS a vytvorených intelektuálnych výstupoch. Podrobný program konferencie a jednotliví spíkri budú predstavení na začiatku augusta. Zverejníme tiež podrobné inštrukcie ako sa na konferenciu zaregistrovať.

Čo nás čaká v ďalšom období projektu?

 • Príprava finálnej verzie STARS Online platformy (O3);
 • príprava štruktúry a obsahu finálnej verzie Konceptu edukačného programu na výučbu astronómie (O4);
 • vytvorenie finálnych verzií a preklad všetkých intelektuálnych výstupov do anglického jazyka;
 • multiplikačné podujatie (E1) vo forme online konferencie v auguste 2020;
 • úspešné ukončenie projektu STARS a podanie záverečnej správy o projekte.

 

Kde nás nájdete?

Viac informácií o projekte STARS a aktuálnom dianí v ňom nájdete na oficiálnej stránke projektu a tiež na našom facebookovom profile:

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem