Erasmus+: Kľúčová akcia 2:

Strategické partnerstvá v školskom vzdelávaní

Menu

O projektu


Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA201-035344

Erasmus+; Klíčová akce 2: Strategická partnerství ve školním vzdělávaní

O projektu

Evropa v 21. století čelí výzvě zlepšit vědecké a technologické dovednosti za účelem posilnění konkurenceschopnosti v globálním měřítku. Nevyhnutelnou součástí správného vědeckého bádání je vědecky gramotná a vzdělaná populace. Rostoucí shoda vztahující se na potřeby obnovení vědeckého vzdělávání na našich školách vedla v posledních dekádách renomované vědce k tomu, aby spojili své síly s učiteli a pozorně se podívali na to, jak se vyučují předměty zaměřené na vědu a jak jsou učitelé těchto předmětů na jejich učení připravováni. Rozsáhlý zájem o astronomii může být spojen nejen s rostoucími vědomostmi a chápáním na straně studentů, ale i s objasňováním podstaty vědy, stejně jako s její mocí a též s omezeními při tvorbě naší budoucnosti. Kromě toho, interdisciplinální povaha astronomie a její přirozené spojení s technikou ji staví do pozice vynikajícího „posilovače“ horizontální dovedností žáků – je to ten nejlepší přemět, který rozvijí kritické myšlení a schopnosti analytického a abstraktního vnímání mezi mladými.

Na základě zprávy sítě EURYDICE z roku 2015 o profesi učitele v Evropě se 44,8% učitelů vyjádřilo, že sej ich obzvláště týkají potřeby zahrnuté pod společné pojmenování „vyučování mezipředmětových dovedností“. I další průzkumy poukázaly na fakt, že ve většině vzdělávacích systémů ve střední a východní Evropě učitelé zápasí s nemožností zvýrazňování vzájemných vztahů mezi předměty z důvodu nedostatku zdrojů a někdy dokonce z nedostatku informací při určitých tématech. Toto je mimořádně důležitý poznatek vzhledem k výuce témat spojených s astronomií. Aby žáci získali relevantní vědomosti, je velmi důležité, aby se učili v pojmové struktůře, dělali pozorování, navzájem spolupracovali a vytěžili co nejvíc ze současného technologického pokroku.

Od 1. listopadu 2017 začalo vydavatelství učebnic pro základní a střední školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. realizovat mezinárodní projekt STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools), cílem kterého je podpořit učitele na 2. stupni základní školy ve výuce astronomie. Projekt STARS je financován s podporou Evropského programu pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport – Erasmus+.

Cílovou skupinou projektu STARS jsou zejména učitelé na 2. stupni základních škol, ale také žáci ve věku 10 – 14 let, jejich rodiče (jako nepřímí učastníci) a v neposlední řadě i politicky činné osoby působící v oblasti vzdělávání a mající vliv na tvorbu vzdělávací politiky státu. Očekává se, že prostřednictvím různých projektových aktivit, nástrojů a komunikačních kanálů se do projektu zapojí více než 2000 jednotlivců aktivních v oblasti školního vzdělávání.

Projekt STARS je inovativní a jeho záměrem je kombinovat různé edukační metody, aby se posilnil profil profese učitele a aby se vyučovací proces změnil na vzrušujcí dobrodružství. Náš projekt vybaví učitele komplexními metodami, které zlepší jejich vyučovací postupy a také konkrétními náměty, jak prezentovat jednotlivá témata týkající se astronomie v rámci platného kurikla.

Projekt je zaměřený na:

  • vybavení učitelů 2. stupně základních škol inovativními metodami, vědomostmi, kompetencemi a nástroji k výuce astronomie v rámci kurikula relevantním a smysluplným způsobem,
  • podporu kritického myšlení, analytického a abstraktního vnímání za účelem zvyšování úrovně osvojování si vědomostí u žáků, a také získávání relevantních vědomostí,
  • vytvoření konceptu nového edukačního programu výuky astronomie, který bude reflektovat současné trendy a postoje žáků vůči modernímu vyučovacímu procesu,
  • vybavení cílových skupin projektu volně dostupnými, jazykově relevantními a vysoce kvalitními edukačními zdroji pro výuku astronomie.

Výstupy projektu

  • STARS metodická příručka pro učitele
  • STARS tréninkový program pro učitele
  • STARS online platforma pro učitele, žáky a rodiče
  • STARS koncept edukačního programu pro výuku astronomie

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem